İyi ve Etkili Bir Satış için Neler Gereklidir (1)

İyi ve Etkili Bir Satış için Neler Gereklidir (1)
Gönderi Tarihi: 2017-01-21

Firmamızdaki Ürünlerin Satışı:

İyi ve etkili bir satış için öncelikle sattığınız ürünün muhtevasını bilmeniz gerekiyor ki ürünü müşterinize doğru bir şekilde anlatabilesiniz. Unutmayın, sattığınız ürünü anlatabildiğiniz kadar etkilisinizdir. Ancak, bildiklerinizi karşınızdakine aktarabilmeniz, müşterinizin sizin anlattıklarınızı anlayabildiği kadar olduğunu hep hatırda tutmanız gerekiyor. Ürün bilgisini aktarırken kekelemeniz, duraksamanız, düşünerek konuşmanız gerçekliğinizi kaldırır. İnandırıcılığınız kaybolur. Bu yüzden sattığınız ürünü iyi tanıyın.

Ürünün muhtevası doğru şekilde müşteriye yansıtılmalıdır ve bu bilgiler yıkama ve kullanma talimatı ile birlikte üründe kesinlikle yer almalıdır. Bu, kısa vadede olmasa bile en az orta vadede size çok şey kazandıracaktır. Zira müşteri, doğru malı kandırılmadan aldığına ikna olmak ister. Bu yüzden insanlar markaların peşinden koşar olmuştur. Çünkü markalarda kandırılmadığını düşünmektedirler.

Bir ürünü satarken, o ürünü satamayacağınızı bilseniz de asla yalan kullanmayın. İnsan bildiği doğruları unutmaz ama yalan çabuk unutulur. Bu da muhakkak surette ortaya çıkar. Söylediğiniz yalan ise, ne söylediğinizi daha sonra unutursunuz. Bu sefer önceki söylediğiniz ile çelişkiye düşersiniz. Bu da itibar kaybı demektir. Ayrıca yalan karışan satıştan bereket de beklememek gerekir. Zira niceliğe değil niteliğe bakmamız gerekiyor.

Ürünün defosunu satarken saklamayın. Çok uğraştan sonra müşterinize satmayı başardığınız üründe defo olduğunu fark etseniz bile bunu müşterinizden saklamayın. Unutmayın, kandıran sadece kendini kandırır. 

Ürünü satarken doğruyu söylüyor olsanız da yemin kullanmayın. Yemin müşterinin bilinçaltında, ‘acaba doğruyu konuşmuyor mu ki, yemin ihtiyacı hissediyor’ şüphesi oluşur. Müşteri o an farkına varmaz ama bilinçaltı onu size güvenmemesi gerektiğini söyler. Doğru söze yemin mi gerekir? Doğru sözün yeminle ispata ihtiyacı yoktur. Müşteriyi ikna için yemin dışında doneler bulmanız gerekiyor. Müşteri sizin sözünüzün doğru olduğuna yeminsiz kanaat getirmelidir. Bu daha sonraları için karşılıklı güven oluşmasını da sağlayacaktır.

Satış yaparken, malın maliyeti şu deyip müşteriyi ikna yoluna gidilmemelidir. Çünkü maliyet söylenerek savunma yapmak çok ikna edici bir yöntem değildir. Zira müşterinin aklında doğruyu söylemiyordur düşüncesi hep olur. Dolayısıyla böyle bir yönteme başvurmamak, intiba açısından daha geçerlidir. Zaten tam maliyetini söylememiş olduğunuzda da gene satışınıza yalan karıştırmış olacaksınız.

Abartılı anlatımlardan kaçının. Ürünü doğru bir şekilde aktarın. Abartılı anlatımlar her zaman güven kaybına yol açar. Ürün hakkındaki az bilginiz, (çok da olsa) abartılı yalan yanlış söylediklerinizden daha etkili olacaktır. Zira insanların yalan söylerken ve doğruyu konuşurken yaydıkları enerji, yüzdeki mimikler ve beden hareketleri bile farklı olabiliyor. Bu da müşteri tarafından hemen hissediliyor ya da fark ediliyor.

Başka firmaların mallarını kötülemeyin. Ürününüzü satarken başka firmaların mallarını kötüleyerek değil, kendi ürününüzü doğru anlatarak satmaya çalışın. Bu, müşterinizde daha etkili bir intibaı bırakacaktır.

Ürünlerinizi zaman zaman yerlerini değiştirin. Bu, mağazanıza sık gelen müşterilerin aynı ürünleri (uzun süre rafta bekleyen ürünleri) fark etmesini engeller. Zira uzun süre satılmamış bir ürünü bu müşterilerinize satmanız hem zordur, hem de kötü bir imaj bırakır.

Netice itibarıyla, doğru ürün ve doğru fiyat, kalite ve dürüstlük firmanızın başarısını uzun yıllara taşıyacaktır.