İyi ve Etkili Bir Satış için Neler Gereklidir (2)

İyi ve Etkili Bir Satış için Neler Gereklidir (2)
Gönderi Tarihi: 2017-01-30

Başarılı ve Eğitimli Satış Elemanları: 
Satış elemanın güler yüzü, olmazsa olmazlardandır. Asık veya ciddi bir surat ifadesi ile çok etkili satışlar gerçekleştirilebileceğini ummak kendimizi kandırmaktır. 
İnsanın mimik ve jestleri karşı tarafın bilinçaltına gönderilen ufak mesajlardır. Muhatabımız sözlerimizden ziyade beden dilimizden etkilenir. Çünkü biz sussak da beden dilimiz konuşmaya devam eder. Bu anlamda mimik ve jestlerimizi kontrol etmeyi bilmeliyiz. Zira kelimelerimizle bal satarken, yüzümüzle turşu satarsak, muhatabımızın dikkat edeceği (inanın) sözlerimiz değil, beden dilimiz olacaktır. Mesela başın ekseninden aşağıda olması kişinin tehditkâr gözükmesine, başın ekseninden yukarıda olması ise kibirli gözükmesine yol açar. Her iki hal de olumlu bir duruş değildir. Baş nötr halde olmalıdır; ne aşağı eğik, ne de yukarı kalkık olmalıdır. Ayrıca, gözlük kullanıyorsanız müşteriye konuşurken gözlük üzerinden bakmak da çok olumlu bir görüntü vermez. Böyle bir bakış daha sert gözükmenize yol açar.  
Bir satış elemanı bulunduğu konum itibarıyla, ne müşteri tarafında ne de bağlı olduğu firma tarafında olmalıdır. Her ikisinin de menfaatini koruyabilen bir personel, iyi personeldir.  
İyi bir satış elemanı kendini sürekli yenilemelidir. Bilgi düzeyini arttırmalıdır. Firma sahibini ürün seçimleri konusunda doğru yönlendirebilmelidir. Bunun için rakip firmaların ne sattıklarını sıkı takip etmelidir. Modayı takip etmelidir ki firmasını doğru yönlendirebilsin. Gündemin çok dışında kalan bir satış elemanı güncel olamaz. Bu da başarısını direkt etkileyen bir durumdur.  
Bir satış elemanın ağzında; ‘bu ürün satmaz’ lafı asla kata olmamalıdır. En azından satışının zor olacağını düşünüyorsa da bunu dile getirmemelidir. Zira hiç kimse ileride kendi söylediği ile ters düşmek istemez. Bir kişi ‘bu ürün satmaz’ dedikten sonra kendi söylediği ile çelişkiye düşmek istemez ve eli o ürünü satmaya gitmez. Aksine bir satış elemanı, satışını zor gördüğü bir ürün için, ‘zor ama ben zorları severim’ diyebilmelidir. 
Bir satış elemanının giyim kuşamı ve bakımı müşterinin üzerinde ciddi etki bırakan unsurların başında gelir. Satıcının bakımlı olmasının yanında ter kokmaması, ağır parfümlerden kaçınması diğer önemli bir unsurdur. Tırnak bakımı, ayakkabının boyalı olması gibi sayabileceğimiz birçok hususa satış elemanlarının dikkat etmesi gerekir. 
Netice itibarıyla, bir firma için başarı, önce doğru ürün seçiminden başlasa da, o ürünü gerçekleştirecek olan personelin başarısı ve eğitimi de bir o kadar önemlidir. 
Hamza Uğurlu Ocak/2017